DRE-C15973400 Chất chuẩn LGC

n-Pentacontane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 6596-40-3

n-Pentacontane

3.369.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15973400 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15973400

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 3.369.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg