DRE-C15973500 Chất chuẩn LGC

n-Pentacosane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 629-99-2

n-Pentacosane

1.753.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15973500 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15973500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 1.753.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg