N-12613-500MG Chất chuẩn Chemservice

n-Tridecane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 629-50-5

n-Tridecane

1.081.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-12613-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-12613-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 1.081.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mg