SC134132 Dụng cụ thí nghiệm

Nắp vặn đệm PTFE/Silicone 13 mm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Nắp vặn đệm PTFE/Silicone 13 mm

167.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
SC134132 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã SC134132

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/hộp 167.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/hộp