SC201201P Dụng cụ thí nghiệm

Nắp vặn đệm PTFE/Silicone ND20

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Nắp vặn đệm PTFE/Silicone ND20

420.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
SC201201P Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã SC201201P

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/gói 420.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/gói