HM-2759 Dụng cụ thí nghiệm

Nắp vặn kim loại từ tính,có lỗ 8 mm, đệm PTFE/Silicone

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Nắp vặn kim loại từ tính,có lỗ 8 mm, đệm PTFE/Silicone

280.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
HM-2759 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã HM-2759

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/gói 280.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/gói