SCR152152 Dụng cụ thí nghiệm

Nắp vặn kín đệm PTFE/Silicone 15 mm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Nắp vặn kín đệm PTFE/Silicone 15 mm

328.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
SCR152152 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã SCR152152

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/hộp 328.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/hộp