SC221222 Dụng cụ thí nghiệm

Nắp vặn kín đệm PTFE/Silicone 22 x 1.5mm, 22mm vial 20-30-40-60 ml

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Nắp vặn kín đệm PTFE/Silicone 22 x 1.5mm, 22mm vial 20-30-40-60 ml

150.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
SC221222 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã SC221222

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/gói 150.000
SC221224 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã SC221224

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/gói 150.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/gói