674315 Chất chuẩn HPC

(-)-Nicotine

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 54-11-5

(-)-Nicotine

719.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
674315 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674315

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 719.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mg