673994

Nitrofen

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1836-75-5

Nitrofen

1.065.0005.198.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673994 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673994

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.065.000
673995 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673995

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 5.198.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 100 mg