DRE-C10652500 Chất chuẩn LGC

N,N’-Bis(formyl)-N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,6-hexanediamine

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 124172-53-8

N,N’-Bis(formyl)-N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,6-hexanediamine

2.613.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10652500 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10652500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 2.613.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg