N-12694-100MG Chất chuẩn Chemservice

o-Tolidine

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 119-93-7

o-Tolidine

1.339.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-12694-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-12694-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.339.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg