PHR1473 Hóa chất Sigma-Aldrich

o-Toluenesulfonamide

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp
Synonym:
Linear Formula:

o-Toluenesulfonamide

2.819.000

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
PHR1473-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã PHR1473-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 2.819.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mg