231752155 Dụng cụ thí nghiệm

Ống nghiệm có nắp vặn đen Ø16 x 160 mm, 22ml

Thương hiệu: Duran
Synonym:
Linear Formula:

Ống nghiệm có nắp vặn đen Ø16 x 160 mm, 22ml

24.000

Thương hiệu: Duran

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
231752155 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 231752155

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Cái 24.000