BLS.2201.09 Dụng cụ thí nghiệm

Ống nghiệm thủy tinh có nút vặn Ø 22 x 200 mm, 45 ml

Thương hiệu: Biohall
Synonym:
Linear Formula:

Ống nghiệm thủy tinh có nút vặn Ø 22 x 200 mm, 45 ml

20.000

Thương hiệu: Biohall

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
BLS.2201.09 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã BLS.2201.09

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Cái 20.000