75977 Hóa chất Sigma-Aldrich

Palcam Listeria Selective Agar

Synonym:

Palcam Listeria Selective Agar

8.547.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
75977-500G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 75977-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 8.547.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 g