DRE-C15843130 Chất chuẩn LGC

Palmitic acid-glycidyl ester

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 7501-44-2

Palmitic acid-glycidyl ester

10.313.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15843130 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15843130

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 10.313.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg