DRE-C15890100 Chất chuẩn LGC

Parathion-methyl D6 (dimethyl D6)

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 96740-32-8

Parathion-methyl D6 (dimethyl D6)

15.675.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15890100 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15890100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 15.675.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg