P0667 Hóa chất Sigma-Aldrich

Parthenolide

Synonym:

Parthenolide

2.117.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
P0667-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã P0667-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 mg 2.117.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 mg