DRE-C20005500 Chất chuẩn LGC

PCB No. 55

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 74338-24-2

PCB No. 55

3.953.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C20005500 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C20005500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 mg 3.953.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 mg