DRE-C15930100 Chất chuẩn LGC

Pendimethalin D5 (1-Ethyl(1′,1′-D2)propyl(1,2,2-D3))

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1219803-39-0

Pendimethalin D5 (1-Ethyl(1′,1′-D2)propyl(1,2,2-D3))

37.847.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15930100 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15930100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 37.847.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg