DRE-C15930200 Chất chuẩn LGC

Pendimethalin metabolite 1 M455H029

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 73215-11-9

Pendimethalin metabolite 1 M455H029

7.494.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15930200 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15930200

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 7.494.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg