46616 Hóa chất Sigma-Aldrich

Penicillin V potassium salt

Synonym:

Penicillin V potassium salt

4.710.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
46616-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 46616-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 4.710.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg