DRE-C15986950 Chất chuẩn LGC

Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 863090-89-5

Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)

4.503.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15986950 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15986950

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 4.503.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg