Phenylhydrazine hydrochloride

586.00019.075.000

≥99%