1048640500 Hóa chất Merck

Potassium dichromate

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 7778-50-9

Potassium dichromate

2.831.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1048640500 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1048640500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 2.831.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 g