A144560 Chất chuẩn TRC

(R)-3-Amino-4-dimethylaminobutanoic Acid Benzyl Ester Dihydrochloride

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂ ●2HCl
Molecular Weight: 236.31 + (72.92)
CAS Number: 1059704-57-2

(R)-3-Amino-4-dimethylaminobutanoic Acid Benzyl Ester Dihydrochloride

43.200.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A144560-750MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A144560-750MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

750 mg 43.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

750 mg