PHR1525 Hóa chất Sigma-Aldrich

Rabeprazole Sodium

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp
Synonym:
Linear Formula:

Rabeprazole Sodium

3.390.000

Certified Reference Material, Chuẩn dược thứ cấp

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
PHR1525-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã PHR1525-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 3.390.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g