A144905 Chất chuẩn TRC

(S)-N-(Acetamido-2-hydroxypropyl)-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide

Building Blocks; Chiral Molecules;
Synonym:
Linear Formula: C₁₇H₂₄FN₃O₄
Molecular Weight: 353.39

(S)-N-(Acetamido-2-hydroxypropyl)-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide

5.520.00042.648.000

Building Blocks; Chiral Molecules;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A144905-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A144905-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 42.648.000
TRC-A144905-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A144905-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 5.520.000
TRC-A144905-50MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A144905-50MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 21.912.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg, 100 mg, 50 mg