1065640100 Hóa chất Merck

Sodium perchlorate monohydrate

Synonym:
Linear Formula:

Sodium perchlorate monohydrate

2.052.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1065640100 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1065640100

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 2.052.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g