255521 Hóa chất Sigma-Aldrich

Strontium chloride hexahydrate

Synonym:

Strontium chloride hexahydrate

2.268.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
255521-100G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 255521-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 2.268.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g