DRE-C16990551 Chất chuẩn LGC

Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 73068-02-07

Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)

8.422.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C16990551 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C16990551

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 8.422.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg