DRE-C17178830 Chất chuẩn LGC

Tebufenozide-1-hydroxyethyl

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 163860-36-4

Tebufenozide-1-hydroxyethyl

7.734.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17178830 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17178830

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 7.734.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg