45756 Hóa chất Sigma-Aldrich

Teflubenzuron

Synonym:

Teflubenzuron

2.026.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
45756-250MG-R Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 45756-250MG-R

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 2.026.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg