DRE-C17215000 Chất chuẩn LGC

Tefuryltrione

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 473278-76-1

Tefuryltrione

5.191.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17215000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17215000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 5.191.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg