DRE-C17290000 Chất chuẩn LGC

Terbumeton

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 33693-04-08

Terbumeton

2.578.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17290000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17290000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 2.578.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg