N-13531-1G Chất chuẩn Chemservice

tert-Butylhydroquinone

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1948-33-0

tert-Butylhydroquinone

820.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-13531-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-13531-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 820.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g