155837 Hóa chất Sigma-Aldrich

Tetrabutylammonium hydrogensulfate

Synonym:

Tetrabutylammonium hydrogensulfate

2.602.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
155837-25G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 155837-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 2.602.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 g