T3383 Hóa chất Sigma-Aldrich

Tetracycline hydrochloride

Synonym:

Tetracycline hydrochloride

2.720.0003.138.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
T3383-25G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã T3383-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 3.138.000
T7660-25G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã T7660-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 2.720.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 g