DRE-C17405700 Chất chuẩn LGC

Tetrahydrofuran

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 109-99-9

Tetrahydrofuran

1.169.0002.544.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17405700 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17405700

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 1.169.000
DRE-C17405700-5ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17405700-5ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 2.544.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml, 5 ml