DRE-C17407300 Chất chuẩn LGC

Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 5395-50-6

Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril

2.681.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17407300 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17407300

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 2.681.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg