DRE-C17415700 Chất chuẩn LGC

Tetrapropyltin

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 2176-98-9

Tetrapropyltin

1.994.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17415700 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17415700

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.994.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg