673982

Thiacloprid

Synonym:
Linear Formula: C10H9ClN4S
Molecular Weight: 252.72
CAS Number: 111988-49-9

Thiacloprid

1.840.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673982 4-6 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673982

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.840.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg