37924 Hóa chất Sigma-Aldrich

Thiamethoxam

Synonym:

Thiamethoxam

2.258.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
37924-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 37924-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.258.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg