673711

Tolylfluanid

10.0 µg/ml Ethyl acetate
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 731-27-1

Tolylfluanid

2.480.000

10.0 µg/ml Ethyl acetate

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673711 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673711

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 2.480.000
673712 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673712

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 2.480.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 5 ml