A158340 Chất chuẩn TRC

trans-4-Acetamidocyclohexanol

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21
CAS Number: 27489-60-7

trans-4-Acetamidocyclohexanol

1.392.0004.152.000

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158340-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158340-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 1.656.000
TRC-A158340-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158340-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 1.392.000
TRC-A158340-5G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158340-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 4.152.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 5 g, 500 mg