DRE-C17667500 Chất chuẩn LGC

Tributylamine

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 102-82-9

Tributylamine

912.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17667500 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17667500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 912.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg