DRE-C17680000 Chất chuẩn LGC

Trichlorfon

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 52-68-6

Trichlorfon

1.478.0001.856.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17680000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17680000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 1.856.000
DRE-C17680000-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17680000-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.478.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg, 250 mg