35391 Hóa chất Sigma-Aldrich

Triclabendazole sulfoxide

Synonym:

Triclabendazole sulfoxide

5.349.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
35391-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 35391-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 5.349.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg