T4049 Hóa chất Sigma-Aldrich

Trypsin-EDTA solution

Synonym:

Trypsin-EDTA solution

544.0002.427.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
T4049-100ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã T4049-100ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 ml 544.000
T4049-500ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã T4049-500ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mL 2.427.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 ml, 500 mL